Este aviso contén a información legal que regula o uso do sitio web electromiño.es y electromino.com promovido por Luminosas S.L., de España, en adiánteo Electromiño. O acceso aos seus contidos é completamente gratuíto para os usuarios. En reciprocidad, estes deben estar dispostos a aceptar e respectar todos os puntos contidos no presente Aviso Legal, que non está exento de sufrir futuras variacións nalgúns dos seus puntos, de acordo coas necesidades que Electromiño requirise.


Obxectivo

A páxina web de Electromiño non recolle información persoal por exemplo a dirección de correo electrónico. Así mesmo, cando sexa necesario, poderá ser requirida información específica para procesar algún pedido ou realizar unha entrega ou facturación.


Condicións de acceso e uso

O acceso á páxina web ten carácter gratuíto para os usuarios, sen que para iso sexa necesario polo momento facer ningún tipo de subscrición previa ou rexistro. Electromiño resérvase o dereito de modificar esta condición sen previo aviso.


Propiedade Intelectual

Electromiño é o titular de todos os dereitos de propiedade intelectual referentes ás páxinas, o seu contido, tanto de texto como de imaxes e vídeos, que forman este sitio web, do mesmo xeito que o do seu logotipo identificativo. Non se concede ningún tipo de licenza ou autorización sobre os dereitos de propiedade intelectual ou de calquera outro tipo que teña relación con este sitio web. O usuario recoñece que a copia, reprodución, distribución comercial ou transformación non autorizada de calquera dos contidos deste sitio web, constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual de Electromiño, representado polo creador e autor dos contidos ou temas, e comprométese a respectar este dereito.
Por tanto, o usuario entende e acepta que todos os textos contidos neste web site, así como as ilustracións, fotos e animacións que están protexidas por dereito de autor.


Obrigacións dos usuarios respecto ao contido

O usuario de Electromiño entende e acepta que non lle está permitido copiar, reproducir, nin distribuír en todo, nin en parte, os contidos deste sitio web, nin modificar as ilustracións, fotos, nin animacións. Igualmente entende e acepta que non pode suprimir, manipular ou alterar ningunha das partes, que aparece nas ilustracións, fotos e animacións, indicando que están protexidas polo dereito de autor.


Responsabilidades do uso da web

Os usuarios rexistrado ou non na web de Electromiño asumirán as consecuencias legais derivadas dun mal uso desta web como, por exemplo, a copia ou reprodución total ou parcial do contido dos textos, así como das ilustracións, fotos, animacións, etc., que contén e que están protexidas polo dereito de autor (© Copyright).


Privacidade dos datos de Contacto

Electromiño non mantén ficheiros automatizados nin de ningún outro tipo de datos de carácter persoal dos usuarios da web. Se esta política cambiase nun futuro para introducir a prestación dun mellor servizo aos usuarios, respectaríase o estipulado na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, acerca da Protección de Datos de Carácter Persoal. Ata chegado ese momento, Electromiño non conservará información persoal algunha dos visitantes, nin dos e-mails que estes envíen. Calquera comunicación ou resposta que sexa necesaria facer chegar a un usuario por parte de Electromiño, realizarase contando sempre coa súa autorización xa sexa expresa ou implícita na mensaxe en cuestión.


pinións, suxestións ou preguntas

Calquera opinión, suxestión ou pregunta que se desexe enviar relacionada con este sitio web ou o seu contido deberá ser realizada por teléfono dentro dos horarios comerciais estipulados para o territorio Español.

Teléfono: +34 986 60 21 14

Somos Artistas en Iluminación e Son


Síguenos